รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 41
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 153,671
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > เทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : เทิดทูนสถาบัน (อ่าน 1231)   
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 10:24 น.
พ่อหลวงเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 10:02 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 2 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 09:04 น. [แจ้งลบ]
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 09:26 น. [แจ้งลบ]
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 4 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2560 09:46 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 5 เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 09:36 น. [แจ้งลบ]
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 6 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2560 08:57 น. [แจ้งลบ]
เราชาวไทยจะรวมใจสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ใต้ร่มพระบารมี
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 09:11 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 8 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2560 08:22 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 09:15 น. [แจ้งลบ]
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเราไว้เหนือเกล้า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 10 เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 09:34 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 11 เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 09:34 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 12 เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 08:54 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 13 เมื่อ 3 สิงหาคม 2560 09:24 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 14 เมื่อ 4 สิงหาคม 2560 08:17 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเป็นพระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 15 เมื่อ 7 สิงหาคม 2560 09:03 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 16 เมื่อ 8 สิงหาคม 2560 09:57 น. [แจ้งลบ]
จงทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 17 เมื่อ 9 สิงหาคม 2560 09:17 น. [แจ้งลบ]
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 18 เมื่อ 10 สิงหาคม 2560 09:31 น. [แจ้งลบ]
เราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 19 เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 09:25 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อพ่อหลวงไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 20 เมื่อ 15 สิงหาคม 2560 09:14 น. [แจ้งลบ]
น้ำพระทัยจากในหลวง ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบเท่า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 21 เมื่อ 5 กันยายน 2560 09:58 น. [แจ้งลบ]
ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 22 เมื่อ 6 กันยายน 2560 09:42 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 23 เมื่อ 7 กันยายน 2560 09:03 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 24 เมื่อ 8 กันยายน 2560 09:14 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 25 เมื่อ 11 กันยายน 2560 14:39 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 26 เมื่อ 12 กันยายน 2560 13:37 น. [แจ้งลบ]
จงทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 27 เมื่อ 13 กันยายน 2560 09:16 น. [แจ้งลบ]
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 28 เมื่อ 14 กันยายน 2560 08:25 น. [แจ้งลบ]
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 29 เมื่อ 4 ตุลาคม 2560 10:19 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อพ่อหลวงไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 30 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 10:20 น. [แจ้งลบ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 28

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY