รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 331
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 205,280
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > เทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : เทิดทูนสถาบัน (อ่าน 2111)   
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 10:24 น.
พ่อหลวงเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 10:02 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 2 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 09:04 น. [แจ้งลบ]
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 09:26 น. [แจ้งลบ]
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 4 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2560 09:46 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 5 เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560 09:36 น. [แจ้งลบ]
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 6 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2560 08:57 น. [แจ้งลบ]
เราชาวไทยจะรวมใจสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย ใต้ร่มพระบารมี
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 09:11 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 8 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2560 08:22 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 09:15 น. [แจ้งลบ]
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเราไว้เหนือเกล้า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 10 เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 09:34 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 11 เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 09:34 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 12 เมื่อ 2 สิงหาคม 2560 08:54 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 13 เมื่อ 3 สิงหาคม 2560 09:24 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 14 เมื่อ 4 สิงหาคม 2560 08:17 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเป็นพระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 15 เมื่อ 7 สิงหาคม 2560 09:03 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 16 เมื่อ 8 สิงหาคม 2560 09:57 น. [แจ้งลบ]
จงทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 17 เมื่อ 9 สิงหาคม 2560 09:17 น. [แจ้งลบ]
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 18 เมื่อ 10 สิงหาคม 2560 09:31 น. [แจ้งลบ]
เราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 19 เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 09:25 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อพ่อหลวงไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 20 เมื่อ 15 สิงหาคม 2560 09:14 น. [แจ้งลบ]
น้ำพระทัยจากในหลวง ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบเท่า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 21 เมื่อ 5 กันยายน 2560 09:58 น. [แจ้งลบ]
ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 22 เมื่อ 6 กันยายน 2560 09:42 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 23 เมื่อ 7 กันยายน 2560 09:03 น. [แจ้งลบ]
ความจงรักภักดีในชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในความเป็นไทย ในอิสรภาพ และในหน้าที่ ทีจะธำรงรักษาชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 24 เมื่อ 8 กันยายน 2560 09:14 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 25 เมื่อ 11 กันยายน 2560 14:39 น. [แจ้งลบ]
พ่อหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 26 เมื่อ 12 กันยายน 2560 13:37 น. [แจ้งลบ]
จงทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 27 เมื่อ 13 กันยายน 2560 09:16 น. [แจ้งลบ]
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ตอบ # 28 เมื่อ 14 กันยายน 2560 08:25 น. [แจ้งลบ]
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 29 เมื่อ 4 ตุลาคม 2560 10:19 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อพ่อหลวงไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ป.1 พัน.11 รอ.
Guest
ict11arty@gmail.com
ตอบ # 30 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 10:20 น. [แจ้งลบ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 39

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY