รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 330
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 205,279
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน (อ่าน 766)   
ฝขว.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
Guest
line2_phun3@hotmail.com
เมื่อ 4 มกราคม 2559 06:48 น.
รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 1 เมื่อ 4 มกราคม 2559 14:30 น. [แจ้งลบ]
ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 2 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:19 น. [แจ้งลบ]
จะขอตามรอยเท้าพ่อ พ่อผู้ห่วงใยประชาชน ด้วยจิตใจที่แท้จริง
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:42 น. [แจ้งลบ]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบั­ติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทนประหยัด พากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:44 น. [แจ้งลบ]
ทำความดีและกตัญญูเพื่อพระเจ้าแ­ผ่นดินของเรา
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:45 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงลำบากเพื่อประชาชน เราควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:47 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงหนื่อยยากพระวรกายเพื­่อพวกเราชาวไทย
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:49 น. [แจ้งลบ]
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทย­อยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์พระ­องค์ทรงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย­ทุกคน
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 8 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:52 น. [แจ้งลบ]
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยและค­อยแก้ปัญหา

อยู่ความเป็นอยู่และทุกข์สุขเสมอมา
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:53 น. [แจ้งลบ]
พระราชนิพนธ์นี้ ทำให้เห็นภาพความชัดเจนของพระราชกรณียกิจที่ยาก และลำบากของพระองค์ท่าน
การจะก้าวเดินออกไป หรือคิดจะสร้างงานใดๆ เพื่อปวงชนภายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ท่าน ช่างเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์สามารถจะประทับสั่งงานในห้องที่จะสุขแสนสบายได้ แต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงทำ
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 10 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 10:59 น. [แจ้งลบ]
ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : อาชีวะอาสา…สนองพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาเด็กเป็นคนดีมีงานทำ
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:01 น. [แจ้งลบ]
“…การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางที่มิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์…”พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเมื่อวันที่18 กันยายน 2504
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 12 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:03 น. [แจ้งลบ]
การได้ซึมซับหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริเรื่องความเพียร ความอดทน

เฉกเช่นพระมหาชนกที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้เป็นเครื่องเตือนใจ ได้ซึมซับความสามัคคี ซึมซับความกตัญญู และได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีสติเป็นต้น
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:06 น. [แจ้งลบ]
การระลึกถึงสติอยู่ทุกเมื่อในการดำเนินชีวิตไม่ประมาท
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:13 น. [แจ้งลบ]
โครงการเพื่อหล่อหลอมปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยเยาวชนทั้งด้วยมุ่งให้ได้ศึกษาซึมซับการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา ให้เป็นคนดีมีความรู้เป็นคนเก่งมีงานทำตามพระราโชบาย คืออบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 15 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:15 น. [แจ้งลบ]
น้ำพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่…พลิกฟื้นชีวิตราษฎร
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 16 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:16 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเกษตรไทยให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 17 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:19 น. [แจ้งลบ]
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้สามารถพลิกปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 18 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:20 น. [แจ้งลบ]
พระราชกระแสให้รับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย สร้างความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 19 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:22 น. [แจ้งลบ]
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวไทยทุกหนทุกแห่ง…
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 20 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:26 น. [แจ้งลบ]
ทรงหวังอยู่ในพระราชหฤทัยว่า ทุกคนจะอยู่อาศัยบนผืนแผ่นดิน บ้านเกิดเมืองนอน ของเราด้วยความสุขกาย สบายใจ กันถ้วนทั่ว พึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ ด้วยมิตรภาพ ด้วยความรัก น้ำใจไมตรีอันดีงาม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความเห็นอกเห็นใจมีความรักชาติบ้านเมืองทุกคน
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 21 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:28 น. [แจ้งลบ]
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 22 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:29 น. [แจ้งลบ]
พระราชกรณียกิจนานัปการของล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 นั้น สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 23 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:33 น. [แจ้งลบ]
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พระเมตตาเพื่อสุขภาพคนไทย
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 24 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 11:35 น. [แจ้งลบ]
สะพานนี้..มีความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร..เชื่อมต่อกันไว้..ไม่มีวันพังทลาย..
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 25 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 13:58 น. [แจ้งลบ]
การสร้างสะพานไม้เจาะบากงขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรในพื้นที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้มีโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ของพสกนิกรของพระองค์ในพื้นที่บ้านเจาะบากง
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 26 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 14:00 น. [แจ้งลบ]
ซึ่งในช่วงชีวิตหนึ่งได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน และได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์สำคัญที่จะย้อนรอยไปถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้ง
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 27 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 14:03 น. [แจ้งลบ]
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พระเมตตาเพื่อสุขภาพคนไทย
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 28 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 14:06 น. [แจ้งลบ]
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นว่า พื้นที่นี้ ไม่มีโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่เลยทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จึงทรงอยากให้มีคนมาดูแล จึงมีพระราชดำริให้คณะแพทย์ รพ.รามาฯ มาเปิดสถาบันการแพทย์ฯ ทำประโยชน์ให้สังคม
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 29 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 14:10 น. [แจ้งลบ]
ด้วยพระราชปณิธานทรงมุ่งมั่น เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บังเกิดความยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขต่อปวงประชา
โจนาธาน
Guest
itdoca2527@gmail.com
ตอบ # 30 เมื่อ 9 มีนาคม 2561 14:13 น. [แจ้งลบ]
ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง

1 2 3

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY