รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 211,469
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน (อ่าน 1794)   
ฝขว.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
Guest
line2_phun3@hotmail.com
เมื่อ 28 ตุลาคม 2558 07:22 น.
พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 13:45 น. [แจ้งลบ]
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 2 เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 11:52 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 10:56 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:30 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:31 น. [แจ้งลบ]
รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:32 น. [แจ้งลบ]
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:32 น. [แจ้งลบ]
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 8 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:33 น. [แจ้งลบ]
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:33 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 10 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:34 น. [แจ้งลบ]
กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:34 น. [แจ้งลบ]
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 12 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:35 น. [แจ้งลบ]
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:35 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:36 น. [แจ้งลบ]
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 15 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:37 น. [แจ้งลบ]
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 16 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:37 น. [แจ้งลบ]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 17 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:38 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 18 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:38 น. [แจ้งลบ]
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 19 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:38 น. [แจ้งลบ]
จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 20 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:39 น. [แจ้งลบ]
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 21 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:39 น. [แจ้งลบ]
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 22 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:40 น. [แจ้งลบ]
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 23 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:40 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 24 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:41 น. [แจ้งลบ]
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 25 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:42 น. [แจ้งลบ]
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 26 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:43 น. [แจ้งลบ]
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 27 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:44 น. [แจ้งลบ]
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 28 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:44 น. [แจ้งลบ]
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 29 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:45 น. [แจ้งลบ]
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 30 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:45 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 33

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY