รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 27
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 31
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 157,948
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน (อ่าน 1264)   
ฝขว.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
Guest
line2_phun3@hotmail.com
เมื่อ 28 ตุลาคม 2558 07:22 น.
พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 13:45 น. [แจ้งลบ]
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 2 เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 11:52 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 10:56 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:30 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:31 น. [แจ้งลบ]
รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:32 น. [แจ้งลบ]
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:32 น. [แจ้งลบ]
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 8 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:33 น. [แจ้งลบ]
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:33 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 10 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:34 น. [แจ้งลบ]
กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:34 น. [แจ้งลบ]
ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 12 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:35 น. [แจ้งลบ]
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:35 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:36 น. [แจ้งลบ]
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 15 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:37 น. [แจ้งลบ]
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 16 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:37 น. [แจ้งลบ]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 17 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:38 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 18 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:38 น. [แจ้งลบ]
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 19 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:38 น. [แจ้งลบ]
จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 20 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:39 น. [แจ้งลบ]
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 21 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:39 น. [แจ้งลบ]
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 22 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:40 น. [แจ้งลบ]
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 23 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:40 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 24 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:41 น. [แจ้งลบ]
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 25 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:42 น. [แจ้งลบ]
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 26 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:43 น. [แจ้งลบ]
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 27 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:44 น. [แจ้งลบ]
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 28 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:44 น. [แจ้งลบ]
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 29 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:45 น. [แจ้งลบ]
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ร้อย.สวถ.ส.พัน.๒๔ ทภ.๔
Guest
signal24.300@hotmail.com
ตอบ # 30 เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10:45 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 26

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY