รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 22
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 157,939
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน (อ่าน 5237)   
ฝขว.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
Guest
line2_phun3@hotmail.com
เมื่อ 25 ตุลาคม 2558 18:29 น.
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 13:45 น. [แจ้งลบ]
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 2 เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 11:52 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 10:56 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:50 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:51 น. [แจ้งลบ]
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:52 น. [แจ้งลบ]
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:53 น. [แจ้งลบ]
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 8 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 10 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 12 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:55 น. [แจ้งลบ]
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:55 น. [แจ้งลบ]
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:55 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 15 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:56 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 16 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:56 น. [แจ้งลบ]
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 17 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:56 น. [แจ้งลบ]
ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 18 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:57 น. [แจ้งลบ]
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 19 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:57 น. [แจ้งลบ]
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 20 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:57 น. [แจ้งลบ]
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 21 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:58 น. [แจ้งลบ]
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 22 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:58 น. [แจ้งลบ]
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 23 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:59 น. [แจ้งลบ]
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 24 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:59 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 25 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:59 น. [แจ้งลบ]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 26 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:00 น. [แจ้งลบ]
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 27 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:00 น. [แจ้งลบ]
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 28 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:00 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 29 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:01 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 30 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:01 น. [แจ้งลบ]
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 82

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY