รายการหลัก
      ข้อมูลทั่วไป
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่มหมายฯ
      โครงสร้าง อบต.บ้านม่วง
      คณะผู้บริหาร
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      กองการศึกษา ศาสนา และ
     วัฒนธรรม
      ฝ่ายนิติบัญญัติ
   หมู่บ้านในตำบลบ้านม่วง
      บ้านม่วง
      บ้านตาดเสริม
      บ้านวังมน
      บ้านภูเขาทอง
      บ้านหนอง
      บ้านโนนสว่าง
      บ้านห้วยค้อ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 15
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 211,482
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
 Webboard
www.baanmuang.com > สอบถามข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลท่องเที่ยว > ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ร่วมโพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน (อ่าน 9233)   
ฝขว.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.
Guest
line2_phun3@hotmail.com
เมื่อ 25 ตุลาคม 2558 18:29 น.
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 13:45 น. [แจ้งลบ]
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 2 เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 11:52 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ฝกพ.ศปภอ.ทบ.๔
Guest
yakusaiinj@gmail.com
ตอบ # 3 เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 10:56 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 4 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:50 น. [แจ้งลบ]
ทรงพระเจริญ
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 5 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:51 น. [แจ้งลบ]
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 6 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:52 น. [แจ้งลบ]
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 7 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:53 น. [แจ้งลบ]
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 8 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 9 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 10 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 11 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:54 น. [แจ้งลบ]
ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 12 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:55 น. [แจ้งลบ]
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 13 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:55 น. [แจ้งลบ]
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 14 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:55 น. [แจ้งลบ]
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 15 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:56 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 16 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:56 น. [แจ้งลบ]
ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 17 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:56 น. [แจ้งลบ]
ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 18 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:57 น. [แจ้งลบ]
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 19 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:57 น. [แจ้งลบ]
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 20 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:57 น. [แจ้งลบ]
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 21 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:58 น. [แจ้งลบ]
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 22 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:58 น. [แจ้งลบ]
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 23 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:59 น. [แจ้งลบ]
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 24 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:59 น. [แจ้งลบ]
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 25 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 12:59 น. [แจ้งลบ]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 26 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:00 น. [แจ้งลบ]
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 27 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:00 น. [แจ้งลบ]
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 28 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:00 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 29 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:01 น. [แจ้งลบ]
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ร.5พัน.2
Guest
kuning5th2@gmail.com
ตอบ # 30 เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 13:01 น. [แจ้งลบ]
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 140

Reply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Copyright by www.baanmuang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
โทรศัพท์ 042-414872 โทรสาร 042-414871 อีเมล : banmuang_bm@hotmail.com, admin@baanmuang.com
Design by MIT : Songpol Puntadesh (www.facebook.com/nongkhaiphoto)
Engine by MAKEWEBEASY